Създаване на по-добри уроци по-бързо

Самолет

Използвайте Тъч дисплей или клавиатура, за да лети в правилните отговори и да се избегне крив някой.


Примери

Разберете какви други шаблони