Αναγραμματισμός

Σύρετε τα γράμματα στις σωστές θέσεις για να ξεμπερδέψετε τη λέξη ή τη φράση.


Παραδείγματα

spelling of oa
spelling of oa
από
Αναγραμματισμός
Digraph anagram
Digraph anagram
από
Αναγραμματισμός
Wilson 2.4
Wilson 2.4
Αναγραμματισμός
Barton Level 4 Sight Word Anagrams (1)
Barton Level 4 Sight Word Anagrams (1)
από
Αναγραμματισμός
Oi/Oy
Oi/Oy
από
Αναγραμματισμός
VCe Anagram - put letters in correct order
VCe Anagram - put letters in correct order
από
Αναγραμματισμός
Consonant le Spelling
Consonant le Spelling
Αναγραμματισμός
Wilson 3.5
Wilson 3.5
από
Αναγραμματισμός
2.3 and 2.4 HFW sentences
2.3 and 2.4 HFW sentences
από
Αναγραμματισμός
9.1 Greek Words
9.1 Greek Words
από
Αναγραμματισμός
 vowel team
vowel team
από
Αναγραμματισμός
Unscramble the Words
Unscramble the Words
από
Αναγραμματισμός
L blends
L blends
Αναγραμματισμός
3.4 SHR- Anagrams
3.4 SHR- Anagrams
από
Αναγραμματισμός
La famille
La famille
Αναγραμματισμός
ORGANIZE AS LETRAS E FORME PALAVRAS:
ORGANIZE AS LETRAS E FORME PALAVRAS:
Αναγραμματισμός
Wilson 1.2 Spelling (e)
Wilson 1.2 Spelling (e)
από
Αναγραμματισμός
FLoSS
FLoSS
Αναγραμματισμός
Silent e
Silent e
από
Αναγραμματισμός
Wilson substeps 1.2, 1.3
Wilson substeps 1.2, 1.3
Αναγραμματισμός
1.4 Spell with bonus letters and "all"
1.4 Spell with bonus letters and "all"
από
Αναγραμματισμός
Trick Words Level 2 Fundations
Trick Words Level 2 Fundations
από
Αναγραμματισμός
1st grade word scramble
1st grade word scramble
από
Αναγραμματισμός
 Compound Words
Compound Words
από
Αναγραμματισμός
nge and nce words (soft g & c)
nge and nce words (soft g & c)
από
Αναγραμματισμός
Anagram tch words
Anagram tch words
Αναγραμματισμός
10.1 Sight words
10.1 Sight words
από
Αναγραμματισμός
Glued Sounds
Glued Sounds
από
Αναγραμματισμός
oi and oy words
oi and oy words
από
Αναγραμματισμός
ar & or anagram
ar & or anagram
από
Αναγραμματισμός

Ανακαλύψτε άλλα πρότυπα

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;