Βρες τα ζευγάρια

Πατήστε ένα ζεύγος πλακιδίων κάθε φορά για να αποκαλύψετε αν ταιριάζουν.


Παραδείγματα

Mixed Numbers and Improper Fractions
Mixed Numbers and Improper Fractions
από
Βρες τα ζευγάρια
Disney
Disney
Βρες τα ζευγάρια
Feelings
Feelings
Βρες τα ζευγάρια
Make 10
Make 10
από
Βρες τα ζευγάρια
Exercise Matching
Exercise Matching
από
Βρες τα ζευγάρια
Pokemon Prepositions
Pokemon Prepositions
από
Βρες τα ζευγάρια
Telling Time to the Hour
Telling Time to the Hour
Βρες τα ζευγάρια
oa and oe words
oa and oe words
από
Βρες τα ζευγάρια
Christmas Matching pairs
Christmas Matching pairs
από
Βρες τα ζευγάρια
Rhyming Words
Rhyming Words
Βρες τα ζευγάρια
Halloween
Halloween
Βρες τα ζευγάρια
Medial CH
Medial CH
Βρες τα ζευγάρια
Ten Friends
Ten Friends
από
Βρες τα ζευγάρια
Long Vowels - igh (task 2)
Long Vowels - igh (task 2)
από
Βρες τα ζευγάρια
JOGO DA MEMÓRIA DOS NÚMEROS
JOGO DA MEMÓRIA DOS NÚMEROS
Βρες τα ζευγάρια
Emotions Matching
Emotions Matching
Βρες τα ζευγάρια
FIS Lesson 4 /m,n,f,v,th,k,g/
FIS Lesson 4 /m,n,f,v,th,k,g/
από
Βρες τα ζευγάρια
Barton 3.1 Sight Words
Barton 3.1 Sight Words
από
Βρες τα ζευγάρια
Tens and Ones Number Match
Tens and Ones Number Match
από
Βρες τα ζευγάρια
Fraction Matching
Fraction Matching
Βρες τα ζευγάρια
Time to 5 Minutes
Time to 5 Minutes
από
Βρες τα ζευγάρια
Valentines Sightword Match
Valentines Sightword Match
Βρες τα ζευγάρια
Valentine's Day Matching Game
Valentine's Day Matching Game
από
Βρες τα ζευγάρια
carnaval
carnaval
από
Βρες τα ζευγάρια
Kindergarten Bird Addition
Kindergarten Bird Addition
από
Βρες τα ζευγάρια
Match the initial sounds
Match the initial sounds
από
Βρες τα ζευγάρια
Plants & Seeds
Plants & Seeds
Βρες τα ζευγάρια
Concentration/Match Facial Expressions
Concentration/Match Facial Expressions
από
Βρες τα ζευγάρια
交通工具 12
交通工具 12
από
Βρες τα ζευγάρια

Ανακαλύψτε άλλα πρότυπα

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;