Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα

Ταξινόμηση κατά ομάδα

Σύρετε και τοποθετήστε κάθε στοιχείο στη σωστή ομάδα.


Παραδείγματα

Με ε ή αι είναι η κατάληξη;
Με ε ή αι είναι η κατάληξη;
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Γλώσσα Β`- Γ`
Γλώσσα Β`- Γ`
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Αρσενικά, θηλυκά ή ουδέτερα;
Αρσενικά, θηλυκά ή ουδέτερα;
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Επιθετο ή Ουσιαστικό;
Επιθετο ή Ουσιαστικό;
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Άρθρα (ο, η , το)
Άρθρα (ο, η , το)
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
επίθετο ή μετοχή
επίθετο ή μετοχή
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Τι πτώση είναι;
Τι πτώση είναι;
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Ρήμα ή ουσιαστικό;
Ρήμα ή ουσιαστικό;
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Διάκριση ψ-φ
Διάκριση ψ-φ
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα

Ανακαλύψτε άλλα πρότυπα