Ταξινόμηση κατά ομάδα

Σύρετε και τοποθετήστε κάθε στοιχείο στη σωστή ομάδα.


Παραδείγματα

Fact Families
Fact Families
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Sounds of -ed Suffix (Barton 5.4)
Sounds of -ed Suffix (Barton 5.4)
Ταξινόμηση κατά ομάδα
SH or CH Sounds
SH or CH Sounds
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
What's My Form?
What's My Form?
Ταξινόμηση κατά ομάδα
How Big is The Problem (1)
How Big is The Problem (1)
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
3.6 Floss & Kiss Sort
3.6 Floss & Kiss Sort
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Consonant -le Short/Long Vowel Sound Word Sort
Consonant -le Short/Long Vowel Sound Word Sort
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Short Vowels
Short Vowels
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Barton 3.1
Barton 3.1
Ταξινόμηση κατά ομάδα
2.1 Sounds
2.1 Sounds
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Barton 5.7  -tion or -sion (part 2)
Barton 5.7 -tion or -sion (part 2)
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Community People, Places, and Things (Sort)
Community People, Places, and Things (Sort)
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Polygon Sort
Polygon Sort
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Animals in the Winter - Hibernate ? Migrate? Adapt?
Animals in the Winter - Hibernate ? Migrate? Adapt?
Ταξινόμηση κατά ομάδα
 Coins
Coins
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
r-controlled/not r-controlled
r-controlled/not r-controlled
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Th and wh Digraph
Th and wh Digraph
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Must Know Terms Categorizing (Periods 2-4)
Must Know Terms Categorizing (Periods 2-4)
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
figurative language
figurative language
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Spring, NOT spring
Spring, NOT spring
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Step 6 Syllable Exceptions Review
Step 6 Syllable Exceptions Review
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Applications of Models
Applications of Models
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
5.5 Suffixes: Vowel or Consonant?
5.5 Suffixes: Vowel or Consonant?
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Feelings Inference
Feelings Inference
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Barton 6.8
Barton 6.8
Ταξινόμηση κατά ομάδα
closed or not?
closed or not?
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Wilson 4.1
Wilson 4.1
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Real or Silly Words (CVC)
Real or Silly Words (CVC)
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Wilson 3.5 prefix/suffix sort
Wilson 3.5 prefix/suffix sort
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Frog Life Cycle
Frog Life Cycle
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα

Ανακαλύψτε άλλα πρότυπα

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;