Αντιστοίχιση

Σύρετε και τοποθετήστε κάθε λέξη-κλειδί δίπλα στον ορισμό της.


Παραδείγματα

Beginning Fractions
Beginning Fractions
Αντιστοίχιση
Expanded Form
Expanded Form
Αντιστοίχιση
3-Digit subtraction
3-Digit subtraction
από
Αντιστοίχιση
Adding
Adding
από
Αντιστοίχιση
Place Value - Tens and Ones
Place Value - Tens and Ones
από
Αντιστοίχιση
Addition and Subtraction
Addition and Subtraction
από
Αντιστοίχιση
subtraction match up
subtraction match up
από
Αντιστοίχιση
prefix match up
prefix match up
από
Αντιστοίχιση
Order of Operations (no exponents)
Order of Operations (no exponents)
από
Αντιστοίχιση
Division Match-Up
Division Match-Up
Αντιστοίχιση
Teen Numbers
Teen Numbers
από
Αντιστοίχιση
Fraction, Decimal & Percent
Fraction, Decimal & Percent
από
Αντιστοίχιση
Addition with Regrouping
Addition with Regrouping
από
Αντιστοίχιση
Counting On
Counting On
από
Αντιστοίχιση
Math Facts Addition to 20
Math Facts Addition to 20
από
Αντιστοίχιση
Ten Frames 0-10
Ten Frames 0-10
Αντιστοίχιση
Transition words and phrases
Transition words and phrases
από
Αντιστοίχιση
Double Digit Addition
Double Digit Addition
Αντιστοίχιση
Time to the Hour
Time to the Hour
Αντιστοίχιση
Toast sequencing
Toast sequencing
Αντιστοίχιση
Area Match-up
Area Match-up
Αντιστοίχιση
Shapes matching game
Shapes matching game
Αντιστοίχιση
Main Idea
Main Idea
από
Αντιστοίχιση
AP Government Required SCOTUS Cases
AP Government Required SCOTUS Cases
από
Αντιστοίχιση
les participes passés IRRÉGULIERS
les participes passés IRRÉGULIERS
Αντιστοίχιση
-ap Word Family
-ap Word Family
από
Αντιστοίχιση

Ανακαλύψτε άλλα πρότυπα

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;