Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα

Αντιστοίχιση

Σύρετε και τοποθετήστε κάθε λέξη-κλειδί δίπλα στον ορισμό της.


Παραδείγματα

Ανακαλύψτε άλλα πρότυπα