Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα

Ξεμπέρδεμα

Μετακινείστε τις λέξεις στη σωστή θέση για να σχηματιστεί κάθε πρόταση.


Παραδείγματα

Ανακαλύψτε άλλα πρότυπα