Ξεμπέρδεμα

Μετακινείστε τις λέξεις στη σωστή θέση για να σχηματιστεί κάθε πρόταση.


Παραδείγματα

Count by Fives
Count by Fives
Ξεμπέρδεμα
1.5 Sentences
1.5 Sentences
Ξεμπέρδεμα
3.3 Jumbled sentences
3.3 Jumbled sentences
από
Ξεμπέρδεμα
CVC sentences
CVC sentences
από
Ξεμπέρδεμα
NK and NG Sentences
NK and NG Sentences
από
Ξεμπέρδεμα
Unscramble sentences with going to
Unscramble sentences with going to
από
Ξεμπέρδεμα
Bossy-R unjumble sentences
Bossy-R unjumble sentences
από
Ξεμπέρδεμα
lesson 3.9 unjumbled sentences
lesson 3.9 unjumbled sentences
Ξεμπέρδεμα
6.10 Jumbled Syllables
6.10 Jumbled Syllables
Ξεμπέρδεμα
Negation (baguette)
Negation (baguette)
Ξεμπέρδεμα
4.4 unjumble -ive suffix
4.4 unjumble -ive suffix
από
Ξεμπέρδεμα
Sentence Scramble
Sentence Scramble
από
Ξεμπέρδεμα
Verbo tener - las materias
Verbo tener - las materias
Ξεμπέρδεμα
Reflexive Verbs 1
Reflexive Verbs 1
Ξεμπέρδεμα
4.3 Syllable Scramble
4.3 Syllable Scramble
από
Ξεμπέρδεμα
Dare indicazioni stradali
Dare indicazioni stradali
Ξεμπέρδεμα
2.4 sentences
2.4 sentences
Ξεμπέρδεμα
7.4 unscramble
7.4 unscramble
από
Ξεμπέρδεμα
Barton 5.2 Unscamble
Barton 5.2 Unscamble
Ξεμπέρδεμα
sh sentences
sh sentences
από
Ξεμπέρδεμα
Scrambled Sentences
Scrambled Sentences
από
Ξεμπέρδεμα
1.6 Dan and His Pets
1.6 Dan and His Pets
από
Ξεμπέρδεμα
Silent E Sentences
Silent E Sentences
από
Ξεμπέρδεμα
Wilson 5.2 Sentence Unscramble
Wilson 5.2 Sentence Unscramble
από
Ξεμπέρδεμα
ow spelling unjumble
ow spelling unjumble
Ξεμπέρδεμα

Ανακαλύψτε άλλα πρότυπα

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;