Βρες το ταίρι

Πατήστε στη σωστή απάντηση για να την εξαλείψετε. Επαναλάβετε μέχρι να φύγουν όλες οι απαντήσεις.


Παραδείγματα

Subitizing Tally Marks (1-15)
Subitizing Tally Marks (1-15)
Βρες το ταίρι
Adding Tens
Adding Tens
Βρες το ταίρι
Rhyming
Rhyming
από
Βρες το ταίρι
Matching numbers to pictures to 20
Matching numbers to pictures to 20
από
Βρες το ταίρι
BOQUINHAS DAS LETRINHAS
BOQUINHAS DAS LETRINHAS
Βρες το ταίρι
addition facts to 20
addition facts to 20
από
Βρες το ταίρι
Match the Beginning Sound
Match the Beginning Sound
Βρες το ταίρι
אוכל עם חיריק וקמץ
אוכל עם חיריק וקמץ
από
Βρες το ταίρι
Adding Doubles
Adding Doubles
από
Βρες το ταίρι
Place Value:  Tens and Ones
Place Value: Tens and Ones
Βρες το ταίρι
Actions (Verbs)
Actions (Verbs)
Βρες το ταίρι
Non-Fiction Text Features
Non-Fiction Text Features
από
Βρες το ταίρι
Expanded Form
Expanded Form
από
Βρες το ταίρι
Counting  Objects to 10
Counting Objects to 10
από
Βρες το ταίρι
2 Digit Addition
2 Digit Addition
από
Βρες το ταίρι
 LET'S COUNT
LET'S COUNT
από
Βρες το ταίρι
2.4 Find the Match
2.4 Find the Match
από
Βρες το ταίρι
Match L Blends Sounds
Match L Blends Sounds
από
Βρες το ταίρι
missing number yellow.2
missing number yellow.2
από
Βρες το ταίρι
Numeral & Quantity
Numeral & Quantity
από
Βρες το ταίρι
Moon Phases
Moon Phases
Βρες το ταίρι
AP 1: Seleccion de articulo
AP 1: Seleccion de articulo
από
Βρες το ταίρι
Japanese verbs 1
Japanese verbs 1
από
Βρες το ταίρι
Counting Animals - Up to 5
Counting Animals - Up to 5
από
Βρες το ταίρι
小动物的家在哪里
小动物的家在哪里
από
Βρες το ταίρι
פעלים 1
פעלים 1
από
Βρες το ταίρι
AP Alphabet
AP Alphabet
από
Βρες το ταίρι
Say Ten Way matching
Say Ten Way matching
από
Βρες το ταίρι

Ανακαλύψτε άλλα πρότυπα

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;