היפוך אותיות

גרור את האותיות אל מיקומן הנכון כדי לפענח את המילה או צירוף המילים.


דוגמאות

Sport in Japanese
Sport in Japanese
על ידי
היפוך אותיות
short /o/
short /o/
על ידי
היפוך אותיות
CVC easy
CVC easy
על ידי
היפוך אותיות
Barton 3.5 Floss Rule Anagram
Barton 3.5 Floss Rule Anagram
על ידי
היפוך אותיות
Christmas Scrambler
Christmas Scrambler
על ידי
היפוך אותיות
Days of the week
Days of the week
על ידי
היפוך אותיות
EE Vowel Team Anagrams
EE Vowel Team Anagrams
על ידי
היפוך אותיות
2.3 and 2.4 HFW sentences
2.3 and 2.4 HFW sentences
על ידי
היפוך אותיות
Oi/Oy
Oi/Oy
על ידי
היפוך אותיות
Consonant le Spelling
Consonant le Spelling
על ידי
היפוך אותיות
Andrew's Long o Spellings
Andrew's Long o Spellings
על ידי
היפוך אותיות
Wilson 2.1 Spelling  -ng
Wilson 2.1 Spelling -ng
על ידי
היפוך אותיות
dge
dge
על ידי
היפוך אותיות
Word Families (-et, -ed, -en)
Word Families (-et, -ed, -en)
על ידי
היפוך אותיות
Weather words
Weather words
על ידי
היפוך אותיות
8.11 IGH, EI, EIGH, AUGH
8.11 IGH, EI, EIGH, AUGH
על ידי
היפוך אותיות
Fundations Unit 2 Level 5 Trick Words
Fundations Unit 2 Level 5 Trick Words
על ידי
היפוך אותיות
CVCe Words Anagrams
CVCe Words Anagrams
על ידי
היפוך אותיות
tch
tch
על ידי
היפוך אותיות
Multisyllabic Words 2
Multisyllabic Words 2
על ידי
היפוך אותיות
word familes-ild, old, ind, olt, ost
word familes-ild, old, ind, olt, ost
על ידי
היפוך אותיות
silent e
silent e
על ידי
היפוך אותיות
Barton 6.8-Word Sort
Barton 6.8-Word Sort
על ידי
היפוך אותיות
ew, ui, ue
ew, ui, ue
על ידי
היפוך אותיות
spelling of oa
spelling of oa
על ידי
היפוך אותיות
Can you build these words? 2
Can you build these words? 2
על ידי
היפוך אותיות
R Controlled
R Controlled
על ידי
היפוך אותיות
Latin bases- Wilson 2.5 part 1
Latin bases- Wilson 2.5 part 1
על ידי
היפוך אותיות
Digraph anagram
Digraph anagram
על ידי
היפוך אותיות

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?