היפוך אותיות

גרור את האותיות אל מיקומן הנכון כדי לפענח את המילה או צירוף המילים.


דוגמאות

short /o/ cvc wds
short /o/ cvc wds
על ידי
היפוך אותיות
Short /e/
Short /e/
על ידי
היפוך אותיות
Barton 3.1 Anagrams
Barton 3.1 Anagrams
על ידי
היפוך אותיות
9.2 Silent Letter Pairs
9.2 Silent Letter Pairs
על ידי
היפוך אותיות
Days of the week
Days of the week
על ידי
היפוך אותיות
Unscramble the Multisyllabic Word
Unscramble the Multisyllabic Word
על ידי
היפוך אותיות
Animals, Pets & Ocean Animals
Animals, Pets & Ocean Animals
על ידי
היפוך אותיות
EE Vowel Team Anagrams
EE Vowel Team Anagrams
על ידי
היפוך אותיות
sh anagram
sh anagram
על ידי
היפוך אותיות
Wilson 1.2 Spelling (e)
Wilson 1.2 Spelling (e)
על ידי
היפוך אותיות
Oi/Oy
Oi/Oy
על ידי
היפוך אותיות
CVC easy
CVC easy
על ידי
היפוך אותיות
Short i
Short i
על ידי
היפוך אותיות
2.2 Spell the Word - Anagram
2.2 Spell the Word - Anagram
על ידי
היפוך אותיות
Review Step 2-6 HFW
Review Step 2-6 HFW
על ידי
היפוך אותיות
Wk 1 Spelling cvc words
Wk 1 Spelling cvc words
על ידי
היפוך אותיות
dge
dge
על ידי
היפוך אותיות
Christmas Scrambler
Christmas Scrambler
על ידי
היפוך אותיות
Word Families (-et, -ed, -en)
Word Families (-et, -ed, -en)
על ידי
היפוך אותיות
Thanksgiving
Thanksgiving
על ידי
היפוך אותיות
Weather words
Weather words
על ידי
היפוך אותיות
-ank, -ink, -onk, -unk
-ank, -ink, -onk, -unk
על ידי
היפוך אותיות
-ang, -ing, -ong, -ung
-ang, -ing, -ong, -ung
על ידי
היפוך אותיות
3.10 contraction anagrams
3.10 contraction anagrams
על ידי
היפוך אותיות
8.11 IGH, EI, EIGH, AUGH
8.11 IGH, EI, EIGH, AUGH
על ידי
היפוך אותיות
Fundations Level 2 Unit 7 Trick Words
Fundations Level 2 Unit 7 Trick Words
על ידי
היפוך אותיות
Barton 4.3
Barton 4.3
על ידי
היפוך אותיות
CVCe Words Anagrams
CVCe Words Anagrams
על ידי
היפוך אותיות

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?