התאמה

גרור ושחרר כל מילת מפתח לצד ההגדרה שלה.


דוגמאות

Valentine's Day Idioms
Valentine's Day Idioms
על ידי
התאמה
First Sound Match Up
First Sound Match Up
על ידי
התאמה
L-61
L-61
על ידי
התאמה
Alphabet
Alphabet
על ידי
התאמה
Sh digraph
Sh digraph
על ידי
התאמה
Theme
Theme
על ידי
התאמה
Area Match-up
Area Match-up
על ידי
התאמה
-able -ible Match Up
-able -ible Match Up
על ידי
התאמה
2 digit addition
2 digit addition
על ידי
התאמה
Rhyming match up
Rhyming match up
על ידי
התאמה
CVC short a sounds
CVC short a sounds
על ידי
התאמה
CVCe Match-Up
CVCe Match-Up
על ידי
התאמה
Fiber Connectors
Fiber Connectors
על ידי
התאמה
Synonym Practice Quiz
Synonym Practice Quiz
על ידי
התאמה
Christmas Vocabulary
Christmas Vocabulary
על ידי
התאמה

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?