התאמה

גרור ושחרר כל מילת מפתח לצד ההגדרה שלה.


דוגמאות

פורים
פורים
על ידי
התאמה
Valentine's Day Idioms
Valentine's Day Idioms
על ידי
התאמה
Beginning Fractions
Beginning Fractions
על ידי
התאמה
Expanded Form
Expanded Form
על ידי
התאמה
Dollar Up
Dollar Up
על ידי
התאמה
 סדר יום שלי
סדר יום שלי
על ידי
התאמה
Exponents Match-Up
Exponents Match-Up
על ידי
התאמה
one-to-one correspondence
one-to-one correspondence
על ידי
התאמה
Theme Match Up
Theme Match Up
על ידי
התאמה
Barton 5 Rules Review
Barton 5 Rules Review
על ידי
התאמה
Barton 2.1 match
Barton 2.1 match
על ידי
התאמה
Prefix re-
Prefix re-
על ידי
התאמה
Repeated Addition Practice
Repeated Addition Practice
על ידי
התאמה
Teen Numbers
Teen Numbers
על ידי
התאמה
Adding
Adding
על ידי
התאמה
Alphabet
Alphabet
על ידי
התאמה
Letter to Sound Match-Up
Letter to Sound Match-Up
על ידי
התאמה
ULS February 2022 (Middle)
ULS February 2022 (Middle)
על ידי
התאמה
Barton 4.2
Barton 4.2
על ידי
התאמה

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?