מיון קבוצה

גרור ושחרר כל פריט לקבוצה הנכונה.


דוגמאות

Middle Sound Picture Sort a,i,o
Middle Sound Picture Sort a,i,o
על ידי
מיון קבוצה
Wilson 1.1-1.2 Word Sort
Wilson 1.1-1.2 Word Sort
על ידי
מיון קבוצה
Schwa Sort (Barton 4.6)
Schwa Sort (Barton 4.6)
על ידי
מיון קבוצה
Earth Day (Reduce, Reuse, Recycle)
Earth Day (Reduce, Reuse, Recycle)
על ידי
מיון קבוצה
AR Verbs and Pronouns
AR Verbs and Pronouns
על ידי
מיון קבוצה
Short-I or Short-E?
Short-I or Short-E?
על ידי
מיון קבוצה
Sort: Voice and Unvoiced /th/
Sort: Voice and Unvoiced /th/
על ידי
מיון קבוצה
Barton 2.3 Read these Phrases
Barton 2.3 Read these Phrases
על ידי
מיון קבוצה
Say it or Think It
Say it or Think It
על ידי
מיון קבוצה
Character and Setting 2
Character and Setting 2
על ידי
מיון קבוצה
Barton 6.6
Barton 6.6
על ידי
מיון קבוצה
Match it - ER AIR and IRE
Match it - ER AIR and IRE
על ידי
מיון קבוצה
Plant Life Cycle
Plant Life Cycle
על ידי
מיון קבוצה
2.4 Initial sounds Y/W sort
2.4 Initial sounds Y/W sort
על ידי
מיון קבוצה
Vowel Sort
Vowel Sort
על ידי
מיון קבוצה
Barton 6-12 Consonant LE sort
Barton 6-12 Consonant LE sort
על ידי
מיון קבוצה
Suffix Rules Sort
Suffix Rules Sort
על ידי
מיון קבוצה
Substep 1.1 - a, i words
Substep 1.1 - a, i words
על ידי
מיון קבוצה
Six Syllable Type Sort
Six Syllable Type Sort
על ידי
מיון קבוצה
digraph /th/
digraph /th/
על ידי
מיון קבוצה
WR 3.1 How do you divide?
WR 3.1 How do you divide?
על ידי
מיון קבוצה
Sort The Colors!
Sort The Colors!
על ידי
מיון קבוצה
7.8 Sounds of EAR  "Hear Earl Swear"
7.8 Sounds of EAR "Hear Earl Swear"
על ידי
מיון קבוצה
Sounds of -ed
Sounds of -ed
על ידי
מיון קבוצה
nk, ng Glued Sounds
nk, ng Glued Sounds
על ידי
מיון קבוצה
Wilson 2.2
Wilson 2.2
על ידי
מיון קבוצה
Nouns vs. Action Verbs
Nouns vs. Action Verbs
על ידי
מיון קבוצה
Adjectives and nouns
Adjectives and nouns
על ידי
מיון קבוצה

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?