מיון קבוצה

גרור ושחרר כל פריט לקבוצה הנכונה.


דוגמאות

FIS 02 /f/ /v/
FIS 02 /f/ /v/
על ידי
מיון קבוצה
Closed, Open, Neither Sort #2
Closed, Open, Neither Sort #2
על ידי
מיון קבוצה
AR Verbs and Pronouns
AR Verbs and Pronouns
על ידי
מיון קבוצה
digraph /th/
digraph /th/
על ידי
מיון קבוצה
Compare Numbers 1-20
Compare Numbers 1-20
על ידי
מיון קבוצה
Sort: Voice and Unvoiced /th/
Sort: Voice and Unvoiced /th/
על ידי
מיון קבוצה
Nonsense Syllable Sort
Nonsense Syllable Sort
על ידי
מיון קבוצה
Find the VERBS
Find the VERBS
על ידי
מיון קבוצה
Character and Setting 2
Character and Setting 2
על ידי
מיון קבוצה
Barton 6.6
Barton 6.6
על ידי
מיון קבוצה
Blends and Glued Sounds Wilson 2.4
Blends and Glued Sounds Wilson 2.4
על ידי
מיון קבוצה
Long O    words
Long O words
על ידי
מיון קבוצה
Open and Closed Syllables
Open and Closed Syllables
על ידי
מיון קבוצה
Noun, Verb, Adjective Sort
Noun, Verb, Adjective Sort
על ידי
מיון קבוצה
er, ir, ur, ar
er, ir, ur, ar
על ידי
מיון קבוצה
Group Sort Integers
Group Sort Integers
על ידי
מיון קבוצה
Schwa Sort (Barton 4.6)
Schwa Sort (Barton 4.6)
על ידי
מיון קבוצה
For Andrew: Three Sounds of ea
For Andrew: Three Sounds of ea
על ידי
מיון קבוצה
two sounds of oo sort
two sounds of oo sort
על ידי
מיון קבוצה
To, Too, or Two
To, Too, or Two
על ידי
מיון קבוצה
Wilson Sort 8.3 (er, ir, ur)
Wilson Sort 8.3 (er, ir, ur)
על ידי
מיון קבוצה
A/AN/SOME/ANY
A/AN/SOME/ANY
על ידי
מיון קבוצה
Chemical vs. Physical Change
Chemical vs. Physical Change
על ידי
מיון קבוצה

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?