זוגות תואמים

הקש על זוג אריחים בכל פעם, כדי לגלות אם הם תואמים.


דוגמאות

החדר שלי
החדר שלי
על ידי
זוגות תואמים
Fun Phonics Unit 1 Week 12 matching
Fun Phonics Unit 1 Week 12 matching
על ידי
זוגות תואמים
Halloween Memory
Halloween Memory
על ידי
זוגות תואמים
food
food
על ידי
זוגות תואמים
Letter "P" - Memory Game
Letter "P" - Memory Game
על ידי
זוגות תואמים
Body Parts
Body Parts
על ידי
זוגות תואמים
Valentines Sightword Match
Valentines Sightword Match
על ידי
זוגות תואמים
Telling Time to the Hour
Telling Time to the Hour
על ידי
זוגות תואמים
Fundations Letters A-G
Fundations Letters A-G
על ידי
זוגות תואמים
Short a, i, o matching
Short a, i, o matching
על ידי
זוגות תואמים
Arrays
Arrays
על ידי
זוגות תואמים
Matching touch point multiplication basic
Matching touch point multiplication basic
על ידי
זוגות תואמים
Valentine's Day Memory
Valentine's Day Memory
על ידי
זוגות תואמים
Ellie- Magic e matching game
Ellie- Magic e matching game
על ידי
זוגות תואמים
4.8 Sight Word Matching (no pictures)
4.8 Sight Word Matching (no pictures)
על ידי
זוגות תואמים
Winter
Winter
על ידי
זוגות תואמים
Doubles
Doubles
על ידי
זוגות תואמים
3.8 Sight Words II
3.8 Sight Words II
זוגות תואמים
B and D letter recognition
B and D letter recognition
על ידי
זוגות תואמים
Barton 4.2
Barton 4.2
על ידי
זוגות תואמים
Latin Roots (Barton 10:3)
Latin Roots (Barton 10:3)
על ידי
זוגות תואמים
Star Wars
Star Wars
על ידי
זוגות תואמים
CVC matching pairs
CVC matching pairs
על ידי
זוגות תואמים
Dice Match 1 -6
Dice Match 1 -6
על ידי
זוגות תואמים
Landforms Matching
Landforms Matching
על ידי
זוגות תואמים
2.1 sounds + key words
2.1 sounds + key words
על ידי
זוגות תואמים
Time to 5 Minutes
Time to 5 Minutes
על ידי
זוגות תואמים
Multiplication Facts
Multiplication Facts
על ידי
זוגות תואמים
פורים
פורים
על ידי
זוגות תואמים

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?