מצא את ההתאמה

הקש על התשובה התואמת כדי לבטל אותה. חזור על הפעולה עד שכל התשובות ייעלמו.


דוגמאות

מִצְווֹת וּמִנְהָגִים
מִצְווֹת וּמִנְהָגִים
על ידי
מצא את ההתאמה
Counting
Counting
על ידי
מצא את ההתאמה
Match the Array by Columns
Match the Array by Columns
על ידי
מצא את ההתאמה
Time to the Nearest Minute
Time to the Nearest Minute
על ידי
מצא את ההתאמה
colors matching
colors matching
על ידי
מצא את ההתאמה
Match the Lowercase letter with Large sound cards
Match the Lowercase letter with Large sound cards
על ידי
מצא את ההתאמה
2D & 3D Shapes
2D & 3D Shapes
על ידי
מצא את ההתאמה
L-35c
L-35c
על ידי
מצא את ההתאמה
Rhyming
Rhyming
על ידי
מצא את ההתאמה
3.11 Kind Old Units
3.11 Kind Old Units
על ידי
מצא את ההתאמה
Wilson 3.2
Wilson 3.2
על ידי
מצא את ההתאמה
Solve One-Step Equations
Solve One-Step Equations
על ידי
מצא את ההתאמה
Magic E (short vs long)
Magic E (short vs long)
על ידי
מצא את ההתאמה
Matching Shapes Open the Box
Matching Shapes Open the Box
על ידי
מצא את ההתאמה
SIMPLE PAST TENSE - IRREGULAR VERBS
SIMPLE PAST TENSE - IRREGULAR VERBS
על ידי
מצא את ההתאמה
Alphabet
Alphabet
על ידי
מצא את ההתאמה
US History STAAR EOC Review Part 4
US History STAAR EOC Review Part 4
על ידי
מצא את ההתאמה
Subitizing Tally Marks (1-15)
Subitizing Tally Marks (1-15)
על ידי
מצא את ההתאמה
Tens and Ones (to 50)
Tens and Ones (to 50)
על ידי
מצא את ההתאמה
Adding Tens and Hundreds
Adding Tens and Hundreds
על ידי
מצא את ההתאמה
Greek Root Words List 1 Grade 5
Greek Root Words List 1 Grade 5
על ידי
מצא את ההתאמה
Teen Number Ten Frame Match
Teen Number Ten Frame Match
על ידי
מצא את ההתאמה
Subtraction with Regrouping
Subtraction with Regrouping
על ידי
מצא את ההתאמה
3_Math_Division Matching
3_Math_Division Matching
על ידי
מצא את ההתאמה
Rhyme Time
Rhyme Time
על ידי
מצא את ההתאמה
Christmas Word Matching
Christmas Word Matching
על ידי
מצא את ההתאמה
Short Vowel a and i Words for Fluency Practice
Short Vowel a and i Words for Fluency Practice
על ידי
מצא את ההתאמה

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?