מצא את ההתאמה

הקש על התשובה התואמת כדי לבטל אותה. חזור על הפעולה עד שכל התשובות ייעלמו.


דוגמאות

מִצְווֹת וּמִנְהָגִים
מִצְווֹת וּמִנְהָגִים
על ידי
מצא את ההתאמה
Time to the Nearest Minute
Time to the Nearest Minute
על ידי
מצא את ההתאמה
colors matching
colors matching
על ידי
מצא את ההתאמה
Match the Lowercase letter with Large sound cards
Match the Lowercase letter with Large sound cards
על ידי
מצא את ההתאמה
Rhyming
Rhyming
על ידי
מצא את ההתאמה
Coins adding dimes, nickels, pennies
Coins adding dimes, nickels, pennies
על ידי
מצא את ההתאמה
High Frequency Words (Units 1-3)
High Frequency Words (Units 1-3)
על ידי
מצא את ההתאמה
Magic E (short vs long)
Magic E (short vs long)
על ידי
מצא את ההתאמה
Counting
Counting
על ידי
מצא את ההתאמה
Alphabet
Alphabet
על ידי
מצא את ההתאמה
US History STAAR EOC Review Part 3
US History STAAR EOC Review Part 3
על ידי
מצא את ההתאמה
Subitizing Tally Marks (1-15)
Subitizing Tally Marks (1-15)
על ידי
מצא את ההתאמה
Adding Tens and Hundreds
Adding Tens and Hundreds
על ידי
מצא את ההתאמה
Find the Match: Time to the Quarter Hour
Find the Match: Time to the Quarter Hour
על ידי
מצא את ההתאמה
Greek Root Words List 1 Grade 5
Greek Root Words List 1 Grade 5
על ידי
מצא את ההתאמה
Teen Number Ten Frame Match
Teen Number Ten Frame Match
על ידי
מצא את ההתאמה
Subtraction with Regrouping
Subtraction with Regrouping
על ידי
מצא את ההתאמה
Place Value:  Tens and Ones
Place Value: Tens and Ones
על ידי
מצא את ההתאמה
Matching: Multiply by 2
Matching: Multiply by 2
על ידי
מצא את ההתאמה
Actions (Verbs)
Actions (Verbs)
על ידי
מצא את ההתאמה
Non-Fiction Text Features
Non-Fiction Text Features
על ידי
מצא את ההתאמה
Expanded Form
Expanded Form
על ידי
מצא את ההתאמה
Numbers 6-10 matching pictures to numbers
Numbers 6-10 matching pictures to numbers
על ידי
מצא את ההתאמה
shapes
shapes
על ידי
מצא את ההתאמה
2 Digit Addition
2 Digit Addition
על ידי
מצא את ההתאמה
 LET'S COUNT
LET'S COUNT
על ידי
מצא את ההתאמה
CVC sentences mystery game
CVC sentences mystery game
על ידי
מצא את ההתאמה
consonant + le picture riddles
consonant + le picture riddles
על ידי
מצא את ההתאמה
Barton 2.4 vowels: a, i, o, u
Barton 2.4 vowels: a, i, o, u
מצא את ההתאמה

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?