בטל את הערבוב

גרור ושחרר מילים כדי לסדר מחדש כל משפט לסדר הנכון שלו.


דוגמאות

Numbers within 100: Smallest to Greatest
Numbers within 100: Smallest to Greatest
על ידי
בטל את הערבוב
Shema & V'Ahavta Jumble
Shema & V'Ahavta Jumble
על ידי
בטל את הערבוב
Compound words
Compound words
על ידי
בטל את הערבוב
Fundations Level 1 Unit 2-Sentence Jumble
Fundations Level 1 Unit 2-Sentence Jumble
על ידי
בטל את הערבוב
Wilson 1.6
Wilson 1.6
על ידי
בטל את הערבוב
Complete Sentences
Complete Sentences
על ידי
בטל את הערבוב
oo, ue, ew, ou words
oo, ue, ew, ou words
על ידי
בטל את הערבוב
Wilson 3.1 and 3.2 Sentences
Wilson 3.1 and 3.2 Sentences
על ידי
בטל את הערבוב
Complex Sentence Scramble
Complex Sentence Scramble
על ידי
בטל את הערבוב
Unscramble sentences with going to
Unscramble sentences with going to
על ידי
בטל את הערבוב
1.5 Sentences
1.5 Sentences
על ידי
בטל את הערבוב
R-blend decodable sentences
R-blend decodable sentences
על ידי
בטל את הערבוב
Thanksgiving Unjumble
Thanksgiving Unjumble
על ידי
בטל את הערבוב
Unscramble the words in the sentences; au/aw
Unscramble the words in the sentences; au/aw
על ידי
בטל את הערבוב
3.5 syllable jumble p. 146
3.5 syllable jumble p. 146
על ידי
בטל את הערבוב
Adverbs 4th grade Unjumble Game
Adverbs 4th grade Unjumble Game
על ידי
בטל את הערבוב
VERB TO BE QUESTIONS
VERB TO BE QUESTIONS
על ידי
בטל את הערבוב
VCe Scrambled Sentence 1_review
VCe Scrambled Sentence 1_review
על ידי
בטל את הערבוב
Wilson 4.3 Scramble
Wilson 4.3 Scramble
על ידי
בטל את הערבוב
7.4 -tion Jumbled Syllables
7.4 -tion Jumbled Syllables
על ידי
בטל את הערבוב
Sentence Order
Sentence Order
על ידי
בטל את הערבוב
Complex Sentences
Complex Sentences
על ידי
בטל את הערבוב
Unjumble words with suffixes
Unjumble words with suffixes
על ידי
בטל את הערבוב
Tongue Twister - ER IRE AR
Tongue Twister - ER IRE AR
על ידי
בטל את הערבוב
oo, ew, ue sentences
oo, ew, ue sentences
על ידי
בטל את הערבוב
星期 句型
星期 句型
על ידי
בטל את הערבוב
Espanol
Espanol
על ידי
בטל את הערבוב
4.9 Liam's  Confident rule Unjumble
4.9 Liam's Confident rule Unjumble
על ידי
בטל את הערבוב

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?