בטל את הערבוב

גרור ושחרר מילים כדי לסדר מחדש כל משפט לסדר הנכון שלו.


דוגמאות

Shema & V'Ahavta Jumble
Shema & V'Ahavta Jumble
על ידי
בטל את הערבוב
Unscramble the words in the sentences; au/aw
Unscramble the words in the sentences; au/aw
על ידי
בטל את הערבוב
 Unscramble Sentences - FUNdations U7 W1
Unscramble Sentences - FUNdations U7 W1
על ידי
בטל את הערבוב
oo, ue, ew, ou words
oo, ue, ew, ou words
על ידי
בטל את הערבוב
1.5 Sentences
1.5 Sentences
על ידי
בטל את הערבוב
NK and NG Sentences
NK and NG Sentences
על ידי
בטל את הערבוב
Realidades 1 1B Sentence Scramble
Realidades 1 1B Sentence Scramble
על ידי
בטל את הערבוב
VERB TO BE QUESTIONS
VERB TO BE QUESTIONS
על ידי
בטל את הערבוב
Wilson 4.3 Scramble
Wilson 4.3 Scramble
על ידי
בטל את הערבוב
7.4 -tion Jumbled Syllables
7.4 -tion Jumbled Syllables
על ידי
בטל את הערבוב
Sentence Order
Sentence Order
על ידי
בטל את הערבוב
Vr sentence unjumble
Vr sentence unjumble
על ידי
בטל את הערבוב
Wilson 3.1 and 3.2 Sentences
Wilson 3.1 and 3.2 Sentences
על ידי
בטל את הערבוב
oo, ew, ue sentences
oo, ew, ue sentences
על ידי
בטל את הערבוב
Espanol
Espanol
על ידי
בטל את הערבוב
4.9 Liam's  Confident rule Unjumble
4.9 Liam's Confident rule Unjumble
על ידי
בטל את הערבוב
Unjumble CVC 1
Unjumble CVC 1
על ידי
בטל את הערבוב
Passe Compose
Passe Compose
על ידי
בטל את הערבוב
Articulation - R Blend Sentences Jumble
Articulation - R Blend Sentences Jumble
על ידי
בטל את הערבוב
Gli avverbi di frequenza - riordina le frasi
Gli avverbi di frequenza - riordina le frasi
על ידי
בטל את הערבוב
Reordenar - La Familia Rivera
Reordenar - La Familia Rivera
על ידי
בטל את הערבוב
lesson 3.9 unjumbled sentences
lesson 3.9 unjumbled sentences
על ידי
בטל את הערבוב
ESL SIMPLE PRESENT
ESL SIMPLE PRESENT
על ידי
בטל את הערבוב
6.2 unjumble prefixes and suffixes
6.2 unjumble prefixes and suffixes
על ידי
בטל את הערבוב
Question words, easy ESL
Question words, easy ESL
על ידי
בטל את הערבוב
Fundations Level 2 Unit 5
Fundations Level 2 Unit 5
על ידי
בטל את הערבוב
Negation (baguette)
Negation (baguette)
על ידי
בטל את הערבוב
el presente progresivo
el presente progresivo
על ידי
בטל את הערבוב

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?