כרטיסי הבזק

בדוק את עצמך באמצעות כרטיסים עם בקשות בחזית ותשובות מאחור.


דוגמאות

 Passover מילים Cards
Passover מילים Cards
על ידי
כרטיסי הבזק
Doubles Addition Flashcards
Doubles Addition Flashcards
על ידי
כרטיסי הבזק
Feelings: Emoji Quiz
Feelings: Emoji Quiz
על ידי
כרטיסי הבזק
 Animal ABC's
Animal ABC's
על ידי
כרטיסי הבזק
5.8 A: Weather and Climate
5.8 A: Weather and Climate
על ידי
כרטיסי הבזק
Long O Vowel Team oa
Long O Vowel Team oa
על ידי
כרטיסי הבזק
WRS Sound Cards
WRS Sound Cards
על ידי
כרטיסי הבזק
Subitizing
Subitizing
על ידי
כרטיסי הבזק
Wilson HF words step 1
Wilson HF words step 1
על ידי
כרטיסי הבזק
Step 5.5 Fat Stack
Step 5.5 Fat Stack
על ידי
כרטיסי הבזק
1.3 - 5.1 Fat Stack
1.3 - 5.1 Fat Stack
על ידי
כרטיסי הבזק
F1 U2 Quiz #1 Flashcards
F1 U2 Quiz #1 Flashcards
על ידי
כרטיסי הבזק
Avot Flashcard
Avot Flashcard
על ידי
כרטיסי הבזק
Agreement and Comparisons Trahsketball.
Agreement and Comparisons Trahsketball.
על ידי
כרטיסי הבזק
Tag questions
Tag questions
על ידי
כרטיסי הבזק
Cosas que hacemos en la escuela
Cosas que hacemos en la escuela
על ידי
כרטיסי הבזק
kus keegi on
kus keegi on
על ידי
כרטיסי הבזק
 сорока 2 стр 31 погода
сорока 2 стр 31 погода
על ידי
כרטיסי הבזק
Mespotamia Power Words
Mespotamia Power Words
על ידי
כרטיסי הבזק
Personal Space: Good or Bad ?
Personal Space: Good or Bad ?
על ידי
כרטיסי הבזק
Letter Sound Assessment
Letter Sound Assessment
על ידי
כרטיסי הבזק
Conjunctions Flash Cards
Conjunctions Flash Cards
על ידי
כרטיסי הבזק
Wilson 5.4 fat stack (100 words)
Wilson 5.4 fat stack (100 words)
על ידי
כרטיסי הבזק
Irregular Past Tense Verbs
Irregular Past Tense Verbs
על ידי
כרטיסי הבזק
daily routines
daily routines
על ידי
כרטיסי הבזק
G5 - Hobbies 爱好
G5 - Hobbies 爱好
על ידי
כרטיסי הבזק

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?