1) Πόσα τσολιαδάκια βλέπεις; a) 2 b) 1 c) 3 d) 4 e) 5 2) Πόσα φάρια του τσολιά βλέπεις; a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 3) Πόσες Ελληνικές σημαίες βλέπεις; a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 4) Πόσους κρίνους βλέπεις; a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 5) Πόσα τσαρούχια του τσολιά βλέπεις; a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 6) Πόσες είναι οι ρίγες της ελληνικής σημαίας; a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 9 7) Πόσα σπαθιά βλέπεις; a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 10 8) Πόσα τσολιαδάκια βλέπεις; a) 3 b) 4 c) 7 d) 8 e) 10 9) Πόσους Τούρκους βλέπεις; a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8 10) Πόσα είναι τα σπαθιά; a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 9

25η Μαρτίου και αριθμοί (1-10)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?