สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น

คำที่ขาดหายไป

กิจกรรม Cloze ที่คุณลากและวางคำลงในช่องว่างในข้อความ


ตัวอย่าง

Past simple v past continuous
Past simple v past continuous
โดย
คำที่ขาดหายไป
Szófajok
Szófajok
โดย
คำที่ขาดหายไป
Cloze Test - My name is John
Cloze Test - My name is John
โดย
คำที่ขาดหายไป
Missing connectives
Missing connectives
โดย
คำที่ขาดหายไป
WAS WERE
WAS WERE
โดย
คำที่ขาดหายไป
Glagoli (vježba) - Zimski dan
Glagoli (vježba) - Zimski dan
โดย
คำที่ขาดหายไป
Melyik szó illik a mondatba?
Melyik szó illik a mondatba?
โดย
คำที่ขาดหายไป
Działania z okienkami (klasa 1)
Działania z okienkami (klasa 1)
โดย
คำที่ขาดหายไป
Katarynka
Katarynka
โดย
คำที่ขาดหายไป
too/ enough/ as..as English Class A2
too/ enough/ as..as English Class A2
โดย
คำที่ขาดหายไป
Present Simple vs. Present Continuous
Present Simple vs. Present Continuous
โดย
คำที่ขาดหายไป
Petrova ispovijest - Isus je Sin Bog živoga
Petrova ispovijest - Isus je Sin Bog živoga
โดย
คำที่ขาดหายไป

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ