สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น

ไพ่แบบสุ่ม

แจกไพ่แบบสุ่มจากสำรับที่สับแล้ว


ตัวอย่าง

Past simple EC5.6
Past simple EC5.6
โดย
ไพ่แบบสุ่ม
ny-gy diff.
ny-gy diff.
โดย
ไพ่แบบสุ่ม
Passive voice shuffle
Passive voice shuffle
โดย
ไพ่แบบสุ่ม
Szorzás, osztás ezres számkörben
Szorzás, osztás ezres számkörben
โดย
ไพ่แบบสุ่ม
FCE SPEAKING - PART 1 (set 2)
FCE SPEAKING - PART 1 (set 2)
โดย
ไพ่แบบสุ่ม
PAROLE SPAZIALI (STAMPATO)
PAROLE SPAZIALI (STAMPATO)
ไพ่แบบสุ่ม
Magyarország három részre szakadása
Magyarország három részre szakadása
โดย
ไพ่แบบสุ่ม
PAROLE CON CQU
PAROLE CON CQU
โดย
ไพ่แบบสุ่ม
Nagy tájaink
Nagy tájaink
โดย
ไพ่แบบสุ่ม
-l, -ll végű igék felszólító módja
-l, -ll végű igék felszólító módja
โดย
ไพ่แบบสุ่ม
irregular verbs sentences cards
irregular verbs sentences cards
โดย
ไพ่แบบสุ่ม
Živi svijet u vodama tekućicama
Živi svijet u vodama tekućicama
โดย
ไพ่แบบสุ่ม

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ