מטוס

השתמש במגע או במקלדת כדי לטוס לתוך התשובות הנכונות ולהימנע מהתשובות הלא נכונות.


דוגמאות

אותיות ה-א-ב
אותיות ה-א-ב
על ידי
מטוס
glued sounds am an
glued sounds am an
על ידי
מטוס
find the letter friend
find the letter friend
על ידי
מטוס
Francais Vetements
Francais Vetements
על ידי
מטוס
FIS lesson 1-2
FIS lesson 1-2
על ידי
מטוס
Short Vowels
Short Vowels
על ידי
מטוס
Reading digraph oo
Reading digraph oo
על ידי
מטוס
Barton 2.5 Ch/ck/sh
Barton 2.5 Ch/ck/sh
על ידי
מטוס
Vowel teams
Vowel teams
על ידי
מטוס
Text Structure
Text Structure
על ידי
מטוס
Homographs/Homophones
Homographs/Homophones
על ידי
מטוס
Multiplication
Multiplication
על ידי
מטוס
au and aw
au and aw
על ידי
מטוס
Adding Fractions
Adding Fractions
על ידי
מטוס
Minecraft
Minecraft
על ידי
מטוס
Fry Sight Words 1-50
Fry Sight Words 1-50
על ידי
מטוס
Possessive Nouns
Possessive Nouns
על ידי
מטוס
Ser y Estar
Ser y Estar
על ידי
מטוס
Abbreviations
Abbreviations
על ידי
מטוס
Adjectives
Adjectives
על ידי
מטוס

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?