תשבץ

השתמש ברמזים כדי לפתור את התשבץ. הקש על מילה והקלד את התשובה.


דוגמאות

WHAT'S THE PAST OF...?
WHAT'S THE PAST OF...?
על ידי
תשבץ
OG80 -able suffix
OG80 -able suffix
על ידי
תשבץ
igh
igh
על ידי
תשבץ
R Controlled Crossword
R Controlled Crossword
על ידי
תשבץ
Halloween Crossword
Halloween Crossword
על ידי
תשבץ
er/ir/ur crossword
er/ir/ur crossword
על ידי
תשבץ
5.5 Suffix Review
5.5 Suffix Review
על ידי
תשבץ
Open Syllable Crossword
Open Syllable Crossword
על ידי
תשבץ
Barton 4.12 Crossword
Barton 4.12 Crossword
על ידי
תשבץ
er and ir Verbs
er and ir Verbs
על ידי
תשבץ
R Words Crossword
R Words Crossword
על ידי
תשבץ
-ar crossword
-ar crossword
על ידי
תשבץ
Plural Nouns Crossword
Plural Nouns Crossword
על ידי
תשבץ
-ck Crossword
-ck Crossword
על ידי
תשבץ
Barton 6.3
Barton 6.3
על ידי
תשבץ
Los numeros 1 - 100
Los numeros 1 - 100
על ידי
תשבץ
Les nombres 0-29
Les nombres 0-29
על ידי
תשבץ
Question words in French
Question words in French
על ידי
תשבץ
Feelings quiz
Feelings quiz
על ידי
תשבץ
Futur simple
Futur simple
על ידי
תשבץ

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?