מילה חסרה

פעילות השלמת מילים שבה אתה גורר ומשחרר מילים לתוך רווחים ריקים בתוך טקסט.


דוגמאות

הפועל בזמן הווה
הפועל בזמן הווה
על ידי
מילה חסרה
פעלים יחיד יחידה
פעלים יחיד יחידה
על ידי
מילה חסרה
Ordering Numbers 1-15
Ordering Numbers 1-15
על ידי
מילה חסרה
Missing Number
Missing Number
על ידי
מילה חסרה
Skip Count by 10's
Skip Count by 10's
על ידי
מילה חסרה
2.3 Sentences
2.3 Sentences
על ידי
מילה חסרה
CVCe Sentences
CVCe Sentences
על ידי
מילה חסרה
Subject-Verb Agreement- 2nd Grade
Subject-Verb Agreement- 2nd Grade
על ידי
מילה חסרה
Wilson 5.2
Wilson 5.2
על ידי
מילה חסרה
Fact Families
Fact Families
על ידי
מילה חסרה
Number sequence
Number sequence
על ידי
מילה חסרה
Wilson 2.1missing Word
Wilson 2.1missing Word
על ידי
מילה חסרה
Verb to be
Verb to be
על ידי
מילה חסרה
助詞クイズ
助詞クイズ
על ידי
מילה חסרה
Barton 3.6 Sentences
Barton 3.6 Sentences
על ידי
מילה חסרה
OG85 oy, oi Cloze
OG85 oy, oi Cloze
על ידי
מילה חסרה
Spelling oi & oy words
Spelling oi & oy words
על ידי
מילה חסרה
'ir' sentences for fluency
'ir' sentences for fluency
על ידי
מילה חסרה
Summer Missing Word
Summer Missing Word
על ידי
מילה חסרה
Present Progressive
Present Progressive
על ידי
מילה חסרה
Conjunctions
Conjunctions
על ידי
מילה חסרה

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?