קלפים אקראיים

ערבב ושלוף קלפים באופן אקראי מתוך חפיסת קלפים.


דוגמאות

Fundations Unit 1 Week 12
Fundations Unit 1 Week 12
על ידי
קלפים אקראיים
4.1 Closed vs. Open Vowel Sounds BOOM
4.1 Closed vs. Open Vowel Sounds BOOM
על ידי
קלפים אקראיים
Division Cards
Division Cards
על ידי
קלפים אקראיים
Standard Sound Cards
Standard Sound Cards
על ידי
קלפים אקראיים
Fundations Letter Cards
Fundations Letter Cards
על ידי
קלפים אקראיים
Barton 5.3
Barton 5.3
על ידי
קלפים אקראיים
How Do You Feel and What Would You Do
How Do You Feel and What Would You Do
על ידי
קלפים אקראיים
FIS lesson 1-10 Don't be Greedy (Sharks)
FIS lesson 1-10 Don't be Greedy (Sharks)
על ידי
קלפים אקראיים
Self Awareness
Self Awareness
על ידי
קלפים אקראיים
Counting
Counting
על ידי
קלפים אקראיים
Number Identification to 100
Number Identification to 100
על ידי
קלפים אקראיים
glued sounds
glued sounds
על ידי
קלפים אקראיים
Subitize Cards
Subitize Cards
על ידי
קלפים אקראיים
World Kindness Day!
World Kindness Day!
על ידי
קלפים אקראיים
MATH 20-Frame Flashcards
MATH 20-Frame Flashcards
על ידי
קלפים אקראיים
Barton 3.3 Lots of cards/toucans
Barton 3.3 Lots of cards/toucans
על ידי
קלפים אקראיים
Social Skills Game
Social Skills Game
על ידי
קלפים אקראיים
Fry's Third 100 Words List 1 Boom
Fry's Third 100 Words List 1 Boom
על ידי
קלפים אקראיים
R- Controlled  sentences
R- Controlled sentences
על ידי
קלפים אקראיים
I wish.. - ESL Conversation
I wish.. - ESL Conversation
על ידי
קלפים אקראיים
Would You Rather?
Would You Rather?
על ידי
קלפים אקראיים
Ma famille (la conversation)
Ma famille (la conversation)
על ידי
קלפים אקראיים
3.1 Digraph and vowel review - Random Cards
3.1 Digraph and vowel review - Random Cards
על ידי
קלפים אקראיים
 1.6 High Frequency words
1.6 High Frequency words
על ידי
קלפים אקראיים
Fry Words 201 - 300
Fry Words 201 - 300
על ידי
קלפים אקראיים
A2 - Tell me more!
A2 - Tell me more!
על ידי
קלפים אקראיים
Picture Inferences
Picture Inferences
על ידי
קלפים אקראיים

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?