גלגל אקראי

סובב את הגלגל כדי לראות איזה פריט יגיע בהמשך.


דוגמאות

T, F, and B
T, F, and B
על ידי
גלגל אקראי
Body Parts
Body Parts
על ידי
גלגל אקראי
K 1 to 40
K 1 to 40
על ידי
גלגל אקראי
Number Bonds Spinner
Number Bonds Spinner
על ידי
גלגל אקראי
AR/ER/IR verbs
AR/ER/IR verbs
על ידי
גלגל אקראי
Initial Sounds
Initial Sounds
על ידי
גלגל אקראי
Shape Spinner
Shape Spinner
על ידי
גלגל אקראי
Spelling /a/ CVC Words
Spelling /a/ CVC Words
על ידי
גלגל אקראי
Numbers
Numbers
על ידי
גלגל אקראי
Final /s/ words
Final /s/ words
על ידי
גלגל אקראי
Colors
Colors
על ידי
גלגל אקראי
Conversation Starters
Conversation Starters
על ידי
גלגל אקראי
Spring
Spring
על ידי
גלגל אקראי
Topics
Topics
על ידי
גלגל אקראי
Letter L
Letter L
על ידי
גלגל אקראי
Sentence Writing Prompts
Sentence Writing Prompts
על ידי
גלגל אקראי
Categories
Categories
על ידי
גלגל אקראי
GL, KL, BL, PL, FL, SL Blends
GL, KL, BL, PL, FL, SL Blends
על ידי
גלגל אקראי
Wheel of Sentences 3.4
Wheel of Sentences 3.4
על ידי
גלגל אקראי
CVC pictures
CVC pictures
על ידי
גלגל אקראי
Random Letter Spinner
Random Letter Spinner
על ידי
גלגל אקראי
Addition Facts
Addition Facts
על ידי
גלגל אקראי
Beginning Sounds
Beginning Sounds
על ידי
גלגל אקראי
FUNdations Unit 1 Weeks 9, 10
FUNdations Unit 1 Weeks 9, 10
על ידי
גלגל אקראי
WH Winter questions
WH Winter questions
על ידי
גלגל אקראי
kitchen tools
kitchen tools
על ידי
גלגל אקראי
random number 1-50
random number 1-50
על ידי
גלגל אקראי
Letters
Letters
על ידי
גלגל אקראי
Number Wheel
Number Wheel
על ידי
גלגל אקראי
R-Blends, CCVC, CCVCC
R-Blends, CCVC, CCVCC
על ידי
גלגל אקראי

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?