גלגל אקראי

סובב את הגלגל כדי לראות איזה פריט יגיע בהמשך.


דוגמאות

0-12 Wheel
0-12 Wheel
על ידי
גלגל אקראי
Spin & Count
Spin & Count
על ידי
גלגל אקראי
Body Parts
Body Parts
על ידי
גלגל אקראי
K 1 to 40
K 1 to 40
על ידי
גלגל אקראי
Fun Phonics Short Vowels
Fun Phonics Short Vowels
על ידי
גלגל אקראי
L-8
L-8
על ידי
גלגל אקראי
/k/ words-Initial
/k/ words-Initial
על ידי
גלגל אקראי
10 Frame Spinner
10 Frame Spinner
על ידי
גלגל אקראי
T, F, and B
T, F, and B
על ידי
גלגל אקראי
Shape Spinner
Shape Spinner
על ידי
גלגל אקראי
Spelling /a/ CVC Words
Spelling /a/ CVC Words
על ידי
גלגל אקראי
Numbers
Numbers
על ידי
גלגל אקראי
Final /s/ words
Final /s/ words
על ידי
גלגל אקראי
Colors
Colors
על ידי
גלגל אקראי
Spring
Spring
על ידי
גלגל אקראי
 2 digit subtraction with regrouping
2 digit subtraction with regrouping
על ידי
גלגל אקראי
5.8 Boom! Baseball
5.8 Boom! Baseball
על ידי
גלגל אקראי
Retell a Story (Comprehension)
Retell a Story (Comprehension)
על ידי
גלגל אקראי
Letter L
Letter L
על ידי
גלגל אקראי
3-digit Addition
3-digit Addition
על ידי
גלגל אקראי
Sentence Writing Prompts
Sentence Writing Prompts
על ידי
גלגל אקראי
Categories
Categories
על ידי
גלגל אקראי
Fun Phonics bdpq
Fun Phonics bdpq
על ידי
גלגל אקראי
Conversational topics 1
Conversational topics 1
על ידי
גלגל אקראי
R-Blends, CCVC, CCVCC
R-Blends, CCVC, CCVCC
על ידי
גלגל אקראי
Feelings wheel
Feelings wheel
על ידי
גלגל אקראי
Spin and Name 3! [Set 2]
Spin and Name 3! [Set 2]
על ידי
גלגל אקראי
Conversation Game
Conversation Game
על ידי
גלגל אקראי

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?