Липсваща дума

Влачите и пускате думите в правилната позиция в рамките на изречението.


Примери

Ordering Numbers 1-15
Ordering Numbers 1-15
Липсваща дума
Missing Number
Missing Number
от
Липсваща дума
Skip Count by 10's
Skip Count by 10's
Липсваща дума
Counting by 5's
Counting by 5's
Липсваща дума
Number sequence
Number sequence
Липсваща дума
2.3 Sentences
2.3 Sentences
Липсваща дума
CVCe Sentences
CVCe Sentences
Липсваща дума
Subject-Verb Agreement- 2nd Grade
Subject-Verb Agreement- 2nd Grade
Липсваща дума
Wilson 5.2
Wilson 5.2
Липсваща дума
Fact Families
Fact Families
Липсваща дума
הפועל בזמן הווה
הפועל בזמן הווה
Липсваща дума
Ay, Ai Wild West
Ay, Ai Wild West
Липсваща дума
Wilson 2.1missing Word
Wilson 2.1missing Word
Липсваща дума
Hello and goodbye
Hello and goodbye
Липсваща дума
助詞クイズ
助詞クイズ
Липсваща дума
Barton 3.6 Sentences
Barton 3.6 Sentences
Липсваща дума
OG85 oy, oi Cloze
OG85 oy, oi Cloze
Липсваща дума
Spelling oi & oy words
Spelling oi & oy words
Липсваща дума
'ir' sentences for fluency
'ir' sentences for fluency
Липсваща дума
Summer Missing Word
Summer Missing Word
Липсваща дума
Present Progressive
Present Progressive
от
Липсваща дума
Conjunctions
Conjunctions
Липсваща дума
Missing word--consonant le
Missing word--consonant le
Липсваща дума
Cloze for 3rd grade
Cloze for 3rd grade
Липсваща дума

Разберете какви други шаблони

Възстановяване на авто-записаната: ?