Създаване на по-добри уроци по-бързо

Липсваща дума

Влачите и пускате думите в правилната позиция в рамките на изречението.


Примери

Разберете какви други шаблони