Липсваща дума

Влачите и пускате думите в правилната позиция в рамките на изречението.


Примери

Ordering Numbers 1-15
Ordering Numbers 1-15
Липсваща дума
Привет! Диалоги
Привет! Диалоги
Липсваща дума
Missing Number
Missing Number
от
Липсваща дума
Skip Count by 10's
Skip Count by 10's
Липсваща дума
Number sequence
Number sequence
Липсваща дума
Complete with the missing word
Complete with the missing word
Липсваща дума
4.3 Multisyllabic words - sentences
4.3 Multisyllabic words - sentences
от
Липсваща дума
Hello and goodbye
Hello and goodbye
Липсваща дума
2.3 Sentences
2.3 Sentences
Липсваща дума
CVCe Sentences
CVCe Sentences
Липсваща дума
Verbo "ser"
Verbo "ser"
Липсваща дума
 Fact Families Missing Part
Fact Families Missing Part
Липсваща дума
Ay, Ai
Ay, Ai
Липсваща дума
to be: is am are
to be: is am are
Липсваща дума
2_Complete the sentences_WW
2_Complete the sentences_WW
Липсваща дума
Christmas
Christmas
от
Липсваща дума
3.0 Sight Words: Where or Were
3.0 Sight Words: Where or Were
Липсваща дума
Participial Adjectives (ing/ed)
Participial Adjectives (ing/ed)
Липсваща дума
Wilson 2.1missing Word
Wilson 2.1missing Word
Липсваща дума
Mad Lib Wilson 3.1
Mad Lib Wilson 3.1
Липсваща дума
Personification
Personification
Липсваща дума
Potential and Kinetic Energy
Potential and Kinetic Energy
от
Липсваща дума
Verbo Estar
Verbo Estar
от
Липсваща дума

Разберете какви други шаблони

Възстановяване на авто-записаната: ?