Създаване на по-добри уроци по-бързо

Липсваща дума

Влачите и пускате думите в правилната позиция в рамките на изречението.


Примери

Past simple v past continuous
Past simple v past continuous
Липсваща дума
Cloze Test - My name is John
Cloze Test - My name is John
Липсваща дума
Melléknév
Melléknév
Липсваща дума
Cechy baśni
Cechy baśni
Липсваща дума
1st conditional
1st conditional
Липсваща дума
Pridjevi - 5. razred
Pridjevi - 5. razred
Липсваща дума
 Glasovi ije, je, č i ć
Glasovi ije, je, č i ć
от
Липсваща дума
To Be
To Be
Липсваща дума
Slovo NJ
Slovo NJ
Липсваща дума
Verbit
Verbit
Липсваща дума
B1 Mitosis RCx
B1 Mitosis RCx
Липсваща дума

Разберете какви други шаблони