Липсваща дума

Влачите и пускате думите в правилната позиция в рамките на изречението.


Примери

Skip Counting - 5's, 10s, 25s
Skip Counting - 5's, 10s, 25s
Липсваща дума
number sequence
number sequence
от
Липсваща дума
Missing Numbers
Missing Numbers
Липсваща дума
Ay, Ai
Ay, Ai
Липсваща дума
Skip Count by 10's
Skip Count by 10's
Липсваща дума
Subject-verb agreement
Subject-verb agreement
Липсваща дума
3.2 Sentences
3.2 Sentences
от
Липсваща дума
Digraph Missing Word
Digraph Missing Word
от
Липсваща дума
Verb to be past tense: was, were
Verb to be past tense: was, were
Липсваща дума
Wilson 3.3 sentences
Wilson 3.3 sentences
Липсваща дума
vowel teams
vowel teams
Липсваща дума
2.1 Sentences
2.1 Sentences
Липсваща дума
oi, oy
oi, oy
Липсваща дума
Verbos
Verbos
Липсваща дума
11.2 Spelling Sentences
11.2 Spelling Sentences
от
Липсваща дума
digraph (th) cloze sentences
digraph (th) cloze sentences
от
Липсваща дума
First Grade Trick Words
First Grade Trick Words
от
Липсваща дума
oy, oi
oy, oi
Липсваща дума
Suffix endings -est and -er
Suffix endings -est and -er
от
Липсваща дума
preterite / imperfect
preterite / imperfect
Липсваща дума
Thanksgiving sentences
Thanksgiving sentences
Липсваща дума
long /a/ complete the sentences
long /a/ complete the sentences
от
Липсваща дума
Wilson 2.5
Wilson 2.5
Липсваща дума
Fry 1st 100 Missing Words
Fry 1st 100 Missing Words
Липсваща дума
The Sled Club_L Blends
The Sled Club_L Blends
Липсваща дума
Conjunctions
Conjunctions
Липсваща дума
2.2 Sentences
2.2 Sentences
от
Липсваща дума
Wilson 4.3
Wilson 4.3
Липсваща дума

Разберете какви други шаблони

Възстановяване на авто-записаната: ?