Случайни карти

Разглеждат, карти на случаен принцип от разбърканата колода.


Примери

Fundations Unit 1 Week 12
Fundations Unit 1 Week 12
от
Случайни карти
4.1 Closed vs. Open Vowel Sounds BOOM
4.1 Closed vs. Open Vowel Sounds BOOM
Случайни карти
Division Cards
Division Cards
от
Случайни карти
Standard Sound Cards
Standard Sound Cards
Случайни карти
Fundations Letter Cards
Fundations Letter Cards
от
Случайни карти
Barton 5.3
Barton 5.3
Случайни карти
How Do You Feel and What Would You Do
How Do You Feel and What Would You Do
от
Случайни карти
Self Awareness
Self Awareness
Случайни карти
Counting
Counting
Случайни карти
glued sounds
glued sounds
от
Случайни карти
Subitize Cards
Subitize Cards
от
Случайни карти
World Kindness Day!
World Kindness Day!
Случайни карти
MATH 20-Frame Flashcards
MATH 20-Frame Flashcards
Случайни карти
BOOM with blends sentences
BOOM with blends sentences
от
Случайни карти
Barton 3.3 Lots of cards/toucans
Barton 3.3 Lots of cards/toucans
Случайни карти
Fry's Third 100 Words List 1 Boom
Fry's Third 100 Words List 1 Boom
Случайни карти
R- Controlled  sentences
R- Controlled sentences
Случайни карти
I wish.. - ESL Conversation
I wish.. - ESL Conversation
Случайни карти
Would You Rather?
Would You Rather?
Случайни карти
Ma famille (la conversation)
Ma famille (la conversation)
Случайни карти
 1.6 High Frequency words
1.6 High Frequency words
Случайни карти
Fry Words 201 - 300
Fry Words 201 - 300
Случайни карти
A2 - Tell me more!
A2 - Tell me more!
Случайни карти
7.1-7.5 Review Don't Be Grouchy
7.1-7.5 Review Don't Be Grouchy
от
Случайни карти
/th/ IMF Sentences
/th/ IMF Sentences
Случайни карти
7.4 tion and sion
7.4 tion and sion
от
Случайни карти

Разберете какви други шаблони

Възстановяване на авто-записаната: ?