Τηλεπαιχνίδι

Ένα κουίζ πολλαπλής επιλογής με χρόνο, ζωές και ένα γύρο μπόνους.


Παραδείγματα

Picture Feelings Inference
Picture Feelings Inference
από
Τηλεπαιχνίδι
Which Vowel??
Which Vowel??
Τηλεπαιχνίδι
Barton 7.4 Pick the Real Word
Barton 7.4 Pick the Real Word
Τηλεπαιχνίδι
Character Traits
Character Traits
Τηλεπαιχνίδι
Find the blend
Find the blend
Τηλεπαιχνίδι
CVCe vs CVC Game Show
CVCe vs CVC Game Show
από
Τηλεπαιχνίδι
Beginning sounds
Beginning sounds
από
Τηλεπαιχνίδι
What are they thinking/feeling?
What are they thinking/feeling?
από
Τηλεπαιχνίδι
What is the text structure?
What is the text structure?
από
Τηλεπαιχνίδι
Blends at Both Ends Quiz
Blends at Both Ends Quiz
από
Τηλεπαιχνίδι
Counting Syllables
Counting Syllables
Τηλεπαιχνίδι
Digraph Game - th, ch, & sh
Digraph Game - th, ch, & sh
από
Τηλεπαιχνίδι
Fraction Review
Fraction Review
από
Τηλεπαιχνίδι
Suffixes
Suffixes
Τηλεπαιχνίδι
CVC Words
CVC Words
από
Τηλεπαιχνίδι
Tens Frame 0-20
Tens Frame 0-20
από
Τηλεπαιχνίδι
Name that emotion!
Name that emotion!
από
Τηλεπαιχνίδι
Quel âge as-tu ?
Quel âge as-tu ?
Τηλεπαιχνίδι
Disney Trivia
Disney Trivia
Τηλεπαιχνίδι
Main Idea
Main Idea
από
Τηλεπαιχνίδι
Game Show- initial s
Game Show- initial s
από
Τηλεπαιχνίδι
Alphabet
Alphabet
από
Τηλεπαιχνίδι
Bar Graphs and Picture Graphs
Bar Graphs and Picture Graphs
από
Τηλεπαιχνίδι
Atitudes para economizar água
Atitudes para economizar água
Τηλεπαιχνίδι
ai-ay
ai-ay
από
Τηλεπαιχνίδι
Conversation Skills
Conversation Skills
από
Τηλεπαιχνίδι

Ανακαλύψτε άλλα πρότυπα

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;