חידון טלויזיה

חידון בחירה מרובה עם לחץ זמן, חבלי הצלה וסבב בונוס.


דוגמאות

Teen Numbers
Teen Numbers
על ידי
חידון טלויזיה
-ng
-ng
על ידי
חידון טלויזיה
numeros de 1 al 99
numeros de 1 al 99
על ידי
חידון טלויזיה
Drawing Conclusion 1
Drawing Conclusion 1
על ידי
חידון טלויזיה
Initial sound contest
Initial sound contest
על ידי
חידון טלויזיה
 Digraph
Digraph
על ידי
חידון טלויזיה
How many sounds? #2
How many sounds? #2
על ידי
חידון טלויזיה
Arrays with Repeated Addition
Arrays with Repeated Addition
על ידי
חידון טלויזיה
Main Idea
Main Idea
על ידי
חידון טלויזיה
Picture Feelings Inference
Picture Feelings Inference
על ידי
חידון טלויזיה
Barton 7.4 Pick the Real Word
Barton 7.4 Pick the Real Word
על ידי
חידון טלויזיה
Barton 6.11 Silent E units
Barton 6.11 Silent E units
חידון טלויזיה
Glued Sounds
Glued Sounds
על ידי
חידון טלויזיה
AR Words
AR Words
על ידי
חידון טלויזיה
Character Traits
Character Traits
על ידי
חידון טלויזיה
Short Vowels
Short Vowels
על ידי
חידון טלויזיה
Emotions
Emotions
על ידי
חידון טלויזיה
Long U Vowel Teams:  ue, ui, ew
Long U Vowel Teams: ue, ui, ew
על ידי
חידון טלויזיה
Air Sounds Quiz Show
Air Sounds Quiz Show
על ידי
חידון טלויזיה
What's the tone?
What's the tone?
על ידי
חידון טלויזיה
Community Safety Signs
Community Safety Signs
על ידי
חידון טלויזיה
Beginning Letter Sounds
Beginning Letter Sounds
על ידי
חידון טלויזיה
Ten frames
Ten frames
על ידי
חידון טלויזיה
Find the blend
Find the blend
על ידי
חידון טלויזיה
Match Upper Case Letters Only
Match Upper Case Letters Only
על ידי
חידון טלויזיה
ULS October 2022 Vocabulary
ULS October 2022 Vocabulary
על ידי
חידון טלויזיה
Simple past (regular verbs)
Simple past (regular verbs)
על ידי
חידון טלויזיה
synonym and antonyns
synonym and antonyns
על ידי
חידון טלויזיה
Anna's  Doubling Rule Quiz
Anna's Doubling Rule Quiz
על ידי
חידון טלויזיה

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?