חידון טלויזיה

חידון בחירה מרובה עם לחץ זמן, חבלי הצלה וסבב בונוס.


דוגמאות

Ending sound K Week 1-5
Ending sound K Week 1-5
על ידי
חידון טלויזיה
Valentines Day GAME SHOW
Valentines Day GAME SHOW
על ידי
חידון טלויזיה
Match Uppercase & Lowercase Letters (week 5)
Match Uppercase & Lowercase Letters (week 5)
על ידי
חידון טלויזיה
/d/ or /t/ initial sound
/d/ or /t/ initial sound
על ידי
חידון טלויזיה
-ng
-ng
על ידי
חידון טלויזיה
Barton 9.8 OUR sound spellings
Barton 9.8 OUR sound spellings
על ידי
חידון טלויזיה
numeros de 1 al 99
numeros de 1 al 99
על ידי
חידון טלויזיה
Year 4 • Push OR Pull
Year 4 • Push OR Pull
על ידי
חידון טלויזיה
4.14 Vowel Teams
4.14 Vowel Teams
חידון טלויזיה
Drawing Conclusion 1
Drawing Conclusion 1
על ידי
חידון טלויזיה
Feelings
Feelings
על ידי
חידון טלויזיה
 Digraph
Digraph
על ידי
חידון טלויזיה
How many sounds? #2
How many sounds? #2
על ידי
חידון טלויזיה
Arrays with Repeated Addition
Arrays with Repeated Addition
על ידי
חידון טלויזיה
Main Idea
Main Idea
על ידי
חידון טלויזיה
Reflexive verbs
Reflexive verbs
על ידי
חידון טלויזיה
Barton 7.4 Pick the Real Word
Barton 7.4 Pick the Real Word
על ידי
חידון טלויזיה
Beginning Blends
Beginning Blends
על ידי
חידון טלויזיה
Glued Sounds
Glued Sounds
על ידי
חידון טלויזיה
HOMOPHONES
HOMOPHONES
על ידי
חידון טלויזיה
Wilson 2.1 Gameshow
Wilson 2.1 Gameshow
על ידי
חידון טלויזיה
How's the weather?
How's the weather?
על ידי
חידון טלויזיה
ULS October 2022 Vocabulary
ULS October 2022 Vocabulary
על ידי
חידון טלויזיה
Prefix activity
Prefix activity
על ידי
חידון טלויזיה
L Blends
L Blends
על ידי
חידון טלויזיה
Greater than / Less than
Greater than / Less than
על ידי
חידון טלויזיה
Anna's Suffix Rule Quiz (March 2022)
Anna's Suffix Rule Quiz (March 2022)
על ידי
חידון טלויזיה
synonym and antonyns
synonym and antonyns
על ידי
חידון טלויזיה
Unit 5 Pretest
Unit 5 Pretest
על ידי
חידון טלויזיה
Find the nonsense word / Wilson 1.4
Find the nonsense word / Wilson 1.4
על ידי
חידון טלויזיה

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?