เกมตอบคำถาม

แบบทดสอบหลายตัวเลือกและมีเวลาจำกัด เส้นชีวิตและรอบโบนัส


ตัวอย่าง

Barton 7.4 Pick the Real Word
Barton 7.4 Pick the Real Word
โดย
เกมตอบคำถาม
Which Vowel??
Which Vowel??
โดย
เกมตอบคำถาม
Find the blend
Find the blend
โดย
เกมตอบคำถาม
What is the text structure?
What is the text structure?
โดย
เกมตอบคำถาม
CAPITALIZATION RULES
CAPITALIZATION RULES
โดย
เกมตอบคำถาม
Blends at Both Ends Quiz
Blends at Both Ends Quiz
โดย
เกมตอบคำถาม
Digraph Game - th, ch, & sh
Digraph Game - th, ch, & sh
โดย
เกมตอบคำถาม
Fraction Review
Fraction Review
โดย
เกมตอบคำถาม
What decimal is represented by the model?
What decimal is represented by the model?
โดย
เกมตอบคำถาม
Suffixes
Suffixes
โดย
เกมตอบคำถาม
What is the correct number of tens and ones?
What is the correct number of tens and ones?
โดย
เกมตอบคำถาม
CVC Words
CVC Words
โดย
เกมตอบคำถาม
Tens Frame 0-20
Tens Frame 0-20
โดย
เกมตอบคำถาม
Ending Blends Game Show Quiz!
Ending Blends Game Show Quiz!
โดย
เกมตอบคำถาม
Quel âge as-tu ?
Quel âge as-tu ?
โดย
เกมตอบคำถาม
Syllable Division - Wilson 3.1
Syllable Division - Wilson 3.1
โดย
เกมตอบคำถาม
Beginning Sounds
Beginning Sounds
โดย
เกมตอบคำถาม
Find the Diagraph
Find the Diagraph
โดย
เกมตอบคำถาม
Short Vowels and Digraphs
Short Vowels and Digraphs
โดย
เกมตอบคำถาม
Atitudes para economizar água
Atitudes para economizar água
โดย
เกมตอบคำถาม
Conversation Skills
Conversation Skills
โดย
เกมตอบคำถาม
Rectilinear Figures and Area
Rectilinear Figures and Area
โดย
เกมตอบคำถาม
Perimeter 3rd grade
Perimeter 3rd grade
โดย
เกมตอบคำถาม
Prefixes
Prefixes
โดย
เกมตอบคำถาม
Equivalent Fractions
Equivalent Fractions
โดย
เกมตอบคำถาม
Division Review
Division Review
โดย
เกมตอบคำถาม
1st grade- ee/ea
1st grade- ee/ea
โดย
เกมตอบคำถาม
Adverbs
Adverbs
โดย
เกมตอบคำถาม
Comparing decimals
Comparing decimals
โดย
เกมตอบคำถาม

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม