สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น

เกมตอบคำถาม

แบบทดสอบหลายตัวเลือกและมีเวลาจำกัด เส้นชีวิตและรอบโบนัส


ตัวอย่าง

Was were JE5
Was were JE5
โดย
เกมตอบคำถาม
Daily activities quiz 2
Daily activities quiz 2
โดย
เกมตอบคำถาม
Części mowy
Części mowy
โดย
เกมตอบคำถาม
KVIZ PONAVALJANJE VODE
KVIZ PONAVALJANJE VODE
โดย
เกมตอบคำถาม
10., 2., 5., 3., 4., 6. bennfoglaló
10., 2., 5., 3., 4., 6. bennfoglaló
โดย
เกมตอบคำถาม
Antichi egizi
Antichi egizi
โดย
เกมตอบคำถาม
Zöngésség szerinti részleges hasonulás
Zöngésség szerinti részleges hasonulás
โดย
เกมตอบคำถาม
A 8-as szorzó- és bennfoglaló gyakorlása
A 8-as szorzó- és bennfoglaló gyakorlása
โดย
เกมตอบคำถาม
Borba za hrvatski jezik
Borba za hrvatski jezik
โดย
เกมตอบคำถาม
French Weather
French Weather
โดย
เกมตอบคำถาม

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ