แผนภาพที่มีป้ายกำกับ

ลากและวางหมุดไว้ที่ตำแหน่งที่ถูกต้องบนภาพ


ตัวอย่าง

Label Fractions on Number Line
Label Fractions on Number Line
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Points on a Coordinate Plane
Points on a Coordinate Plane
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Counting Coins
Counting Coins
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
States & Phase Changes of Matter
States & Phase Changes of Matter
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Coordinate Graphing on All 4 Quadrants
Coordinate Graphing on All 4 Quadrants
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
家人
家人
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
order decimals #1
order decimals #1
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
8.1 Label the sentence
8.1 Label the sentence
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Coordinate Plane/Ordered Pairs
Coordinate Plane/Ordered Pairs
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Life cycle of a butterfly
Life cycle of a butterfly
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Vocabulaire - Les symptômes et les blessures
Vocabulaire - Les symptômes et les blessures
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
我們的身體-器官
我們的身體-器官
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
中華美食(二)菜系
中華美食(二)菜系
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Les parties du corps
Les parties du corps
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Word & picture match
Word & picture match
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
3rd Hobbies 爱好
3rd Hobbies 爱好
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Round 1: Your Tax Dollar In Action
Round 1: Your Tax Dollar In Action
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
missing number division
missing number division
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Label the 3D Shapes
Label the 3D Shapes
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
La familia de Jacobo (Jack)
La familia de Jacobo (Jack)
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Water Cycle- Label Illustration
Water Cycle- Label Illustration
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Layers of the atmosphere
Layers of the atmosphere
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Solar System
Solar System
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Text Features
Text Features
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Barton Level 3 Rules Match-Up
Barton Level 3 Rules Match-Up
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Giving and Following Directions
Giving and Following Directions
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Photosynthesis
Photosynthesis
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Hebrew Vowels
Hebrew Vowels
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Les pièces de la maison
Les pièces de la maison
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
CLIMATE ZONES
CLIMATE ZONES
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม