Γύρνα τα πλακίδια

Εξερευνήστε μια συλλογή πλακιδίων δύο όψεων. Κλικ για μεγέθυνση και σύρετε για αναστροφή.


Παραδείγματα

Ρήματα
Ρήματα
από
Γύρνα τα πλακίδια
Articulation Screener
Articulation Screener
από
Γύρνα τα πλακίδια
1.3-2.4 fat stack
1.3-2.4 fat stack
από
Γύρνα τα πλακίδια
Reading The Clock - Flip Tiles
Reading The Clock - Flip Tiles
από
Γύρνα τα πλακίδια
Math Addition Facts
Math Addition Facts
Γύρνα τα πλακίδια
TRANSPORT
TRANSPORT
από
Γύρνα τα πλακίδια
Problem solving inferences
Problem solving inferences
από
Γύρνα τα πλακίδια
Barton Level 4 Final Review - Read Words (2)
Barton Level 4 Final Review - Read Words (2)
από
Γύρνα τα πλακίδια
Trigraph blends (scr, spr, str)
Trigraph blends (scr, spr, str)
από
Γύρνα τα πλακίδια
Long Vowel Review
Long Vowel Review
από
Γύρνα τα πλακίδια
CCVC
CCVC
από
Γύρνα τα πλακίδια
Adding Multiples of 10
Adding Multiples of 10
από
Γύρνα τα πλακίδια
Core Vocabulary: Drink/Eat Card Flip
Core Vocabulary: Drink/Eat Card Flip
Γύρνα τα πλακίδια
你几岁了?
你几岁了?
από
Γύρνα τα πλακίδια
东西南北
东西南北
Γύρνα τα πλακίδια
Chunk It!
Chunk It!
από
Γύρνα τα πλακίδια
I made this for u Mr. Ferraro
I made this for u Mr. Ferraro
Γύρνα τα πλακίδια
Digraphs th/wh
Digraphs th/wh
από
Γύρνα τα πλακίδια
Blends (CL) or Digraph (ch) or conosnant (/k/)
Blends (CL) or Digraph (ch) or conosnant (/k/)
από
Γύρνα τα πλακίδια
Rounding to the nearest 10 (Whole numbers)
Rounding to the nearest 10 (Whole numbers)
Γύρνα τα πλακίδια
Hard and Soft c and g
Hard and Soft c and g
από
Γύρνα τα πλακίδια
DESCUBRA O PERSONAGEM
DESCUBRA O PERSONAGEM
Γύρνα τα πλακίδια
Spanish 2 La ropa U3 D1
Spanish 2 La ropa U3 D1
από
Γύρνα τα πλακίδια
Onset Rime
Onset Rime
από
Γύρνα τα πλακίδια
Fat Stack Review: 1.3 - 2.2
Fat Stack Review: 1.3 - 2.2
από
Γύρνα τα πλακίδια
Questions: Si + imparfait → Conditionnel
Questions: Si + imparfait → Conditionnel
από
Γύρνα τα πλακίδια
Describing Items
Describing Items
Γύρνα τα πλακίδια
IR WORDS
IR WORDS
από
Γύρνα τα πλακίδια

Ανακαλύψτε άλλα πρότυπα

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;