Σωστό ή Λάθος

Τα αντικείμενα περνούν με ταχύτητα. Δείτε πόσα μπορείτε να βρείτε πριν τελειώσει ο χρόνος.


Παραδείγματα

Προσθέσεις
Προσθέσεις
Σωστό ή Λάθος
Comparing Integers
Comparing Integers
από
Σωστό ή Λάθος
2.2 Digraph vs. Blend
2.2 Digraph vs. Blend
από
Σωστό ή Λάθος
Long or short vowel sounds (VCe)
Long or short vowel sounds (VCe)
Σωστό ή Λάθος
Open & Closed Syllables
Open & Closed Syllables
Σωστό ή Λάθος
Handling Big Feelings
Handling Big Feelings
από
Σωστό ή Λάθος
Verb Has/Have Description
Verb Has/Have Description
από
Σωστό ή Λάθος
Commas
Commas
από
Σωστό ή Λάθος
S ou SS?
S ou SS?
Σωστό ή Λάθος
Managing Stress
Managing Stress
από
Σωστό ή Λάθος
Barton 5.1 Extra Practice 5
Barton 5.1 Extra Practice 5
από
Σωστό ή Λάθος
2D 3D  Shapes
2D 3D Shapes
Σωστό ή Λάθος
2.3 G and J Sound Sort
2.3 G and J Sound Sort
Σωστό ή Λάθος
Thanksgiving True or False
Thanksgiving True or False
από
Σωστό ή Λάθος
FIS lesson 3 /th/ sound
FIS lesson 3 /th/ sound
Σωστό ή Λάθος
Short-i or Short-e?
Short-i or Short-e?
από
Σωστό ή Λάθος
Social Skills
Social Skills
Σωστό ή Λάθος
Can Control v.s. Can't Control
Can Control v.s. Can't Control
από
Σωστό ή Λάθος
4.2-4.3 Is it Divided  Correctly?
4.2-4.3 Is it Divided Correctly?
Σωστό ή Λάθος
Wilson 2.3
Wilson 2.3
από
Σωστό ή Λάθος
Everything Self-Control
Everything Self-Control
από
Σωστό ή Λάθος
Exercising
Exercising
Σωστό ή Λάθος
B and D
B and D
από
Σωστό ή Λάθος
Adding and Subtracting Integers
Adding and Subtracting Integers
Σωστό ή Λάθος
T/F _ Welded Sounds
T/F _ Welded Sounds
από
Σωστό ή Λάθος
Step 1 Real or Nonsense
Step 1 Real or Nonsense
από
Σωστό ή Λάθος
Dealing with Strong Feelings
Dealing with Strong Feelings
Σωστό ή Λάθος

Ανακαλύψτε άλλα πρότυπα

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;