ตีตัวตุ่น

ตัวตุ่นจะปรากฏทีละตัว ตีตัวที่ถูกเท่านั้นเพื่อชนะ


ตัวอย่าง

2D vs 3D Shapes
2D vs 3D Shapes
โดย
ตีตัวตุ่น
Alphabet review
Alphabet review
โดย
ตีตัวตุ่น
 8.2  CIOUS or TIOUS? T/F
8.2 CIOUS or TIOUS? T/F
โดย
ตีตัวตุ่น
Prefix
Prefix
โดย
ตีตัวตุ่น
Multiplication Whack-a-mole
Multiplication Whack-a-mole
โดย
ตีตัวตุ่น
Letter Pp
Letter Pp
โดย
ตีตัวตุ่น
Main Idea
Main Idea
โดย
ตีตัวตุ่น
Penny recognition
Penny recognition
โดย
ตีตัวตุ่น
-ER verbs
-ER verbs
โดย
ตีตัวตุ่น
Polygons
Polygons
โดย
ตีตัวตุ่น
Capitalization
Capitalization
โดย
ตีตัวตุ่น
4.1 Open Syllables
4.1 Open Syllables
โดย
ตีตัวตุ่น
Verbo Ser (1/2)
Verbo Ser (1/2)
โดย
ตีตัวตุ่น
OA vowel team
OA vowel team
โดย
ตีตัวตุ่น
subtraction
subtraction
โดย
ตีตัวตุ่น
Consonant le
Consonant le
โดย
ตีตัวตุ่น
Wilson 1.6
Wilson 1.6
โดย
ตีตัวตุ่น
5.1a Does it need -es?
5.1a Does it need -es?
โดย
ตีตัวตุ่น
D & d Letter Identification
D & d Letter Identification
โดย
ตีตัวตุ่น
B/D Reversal
B/D Reversal
โดย
ตีตัวตุ่น
Letter R r
Letter R r
โดย
ตีตัวตุ่น
Adjectives
Adjectives
โดย
ตีตัวตุ่น
Problem Solving Skills
Problem Solving Skills
โดย
ตีตัวตุ่น
Contractions
Contractions
โดย
ตีตัวตุ่น
数字 Numbers 11-99
数字 Numbers 11-99
โดย
ตีตัวตุ่น
Half Note Identification Game
Half Note Identification Game
โดย
ตีตัวตุ่น
Healthy Coping Skills
Healthy Coping Skills
โดย
ตีตัวตุ่น
Place Value - Tens and Ones
Place Value - Tens and Ones
โดย
ตีตัวตุ่น
s-blends wack-a-mole
s-blends wack-a-mole
โดย
ตีตัวตุ่น

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม