Τροχός της τύχης

Γυρίστε τον τροχό για να δείτε ποιο στοιχείο θα εμφανιστεί μετά.


Παραδείγματα

Spring Verbs
Spring Verbs
από
Τροχός της τύχης
random number 1-50
random number 1-50
Τροχός της τύχης
Initial Sounds
Initial Sounds
Τροχός της τύχης
Digraphs
Digraphs
από
Τροχός της τύχης
Irregular Past Tense Verbs
Irregular Past Tense Verbs
Τροχός της τύχης
Emotions Wheel (Happy & Sad)
Emotions Wheel (Happy & Sad)
από
Τροχός της τύχης
Fractions
Fractions
από
Τροχός της τύχης
Reading Decimals
Reading Decimals
Τροχός της τύχης
Topics
Topics
Τροχός της τύχης
practice letters and sounds
practice letters and sounds
από
Τροχός της τύχης
Multisyllable Words with Blends
Multisyllable Words with Blends
από
Τροχός της τύχης
Addition Facts
Addition Facts
Τροχός της τύχης
WH Winter questions
WH Winter questions
από
Τροχός της τύχης
kitchen tools
kitchen tools
Τροχός της τύχης
Spin Draw Write 2
Spin Draw Write 2
από
Τροχός της τύχης
Number Wheel
Number Wheel
από
Τροχός της τύχης
Family members 家人
Family members 家人
Τροχός της τύχης
Unit 1, Week 7
Unit 1, Week 7
από
Τροχός της τύχης
Write the CVC word
Write the CVC word
από
Τροχός της τύχης
spinner cvc words
spinner cvc words
από
Τροχός της τύχης
Shape Wheel
Shape Wheel
από
Τροχός της τύχης
Adjectives
Adjectives
από
Τροχός της τύχης
-ck
-ck
από
Τροχός της τύχης
Beginning Letter Sound
Beginning Letter Sound
Τροχός της τύχης
Numbers 1-50
Numbers 1-50
από
Τροχός της τύχης
Middle School Lunch Bunch
Middle School Lunch Bunch
από
Τροχός της τύχης
Movement Break
Movement Break
από
Τροχός της τύχης
Numbers Wheel 1-20
Numbers Wheel 1-20
από
Τροχός της τύχης
Spinning Wheel of SEL
Spinning Wheel of SEL
Τροχός της τύχης

Ανακαλύψτε άλλα πρότυπα

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;